דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.    אישור פרוטוקול קודם

2.    שינוי גבולות בין יפיע, עמק יזרעאל ומגדל העמק

3.    ד"ר גלית וונדר, וטרינרית הרשות – היכרות

4.    ועדה חקלאית

5.    האצלת סמכויות וועדים מקומיים לשנת 2018

6.    ועד מקומי בלפוריה, האצלת סמכויות לשנת 2018

7.    תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2018

8.    שינוי מורשי חתימה, בי"ס יסודי נהלל, בי"ס שגיא

9.    פתיחת חשבון ייעודי לנושא היטל הנחת צנרת

10.  תב"רים

11.  שאילתה מיכאל ראטה

12.  שונות