דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. ארנונה 2013
2. תמיכות - אישור תבחינים לשנת 2013
3. הסדרת עמותת אופק לתעסוקה כעמותה עירונית - מעברים בעמק
4. אישור דירקטוריונים
5. האצלת סמכויות לועדים המקומיים
6. צווי מיסים ועדים מקומיים
7. ועדות ביקורת
8. אישור משרות
9. אישרור חשבון בנק הפועלים
10. מורשי חתימה חשבונות בתי ספר; נתיב הושעיה, מרחבים כפר יהושע, וולדורף הרדוף.
11. תב"רים
12. שונות
13. עדכון בנושא בי"ס שדה יעקב (מיפוי, תקציב וכד')

 


בניית אתרים