דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור דו"ח כספי מבוקר 2012
2. צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2014
3. דו"ח מצב תאגידים
4. הושעיה - קרקע ציבורית לטובת בנייה (שלב ח')
5. אישור העלאת היקף משרה
6. פתיחת חשבון בנק בי"ס שדה יעקב - עבור כספי הורים
7. שינוי מורשי חתימה עבור חשבון כספי הורים - בי"ס עמק יזרעאל, קיבוץ גניגר + בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברק
8. תב"רים
9. שונות

 


בניית אתרים