דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. האצלת סמכויות מנשיה זבדה

2. האצלת סמכויות

3. תקציבי ועדים מקומיים

4. הרכב מועצה דתית

5. בקשת עובד לעבודה נוספת

6. שינוי מורשה חתימה מועצה

7. שינוי מורשה חתימה נציג הורים בחשבון בנק כספי הורים בבית ספר מרחבים כפר יהושע

8. אישור מינוי דן תנחומא כמנהל הארנונה

9. אישור מינוי דן תנחומא כממונה על הגבייה

10. תב"רים

11. שונות

 

 

  


בניית אתרים