דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הפקעות כביש גישה עדי

2. רישום זכויות חכירה של המועצה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

3. ערבות מועצה לועד מקומי תל עדשים ( 500 אלש"ח)

4. שינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס שגיא (שריד)

5. הסכם ישיבת תקוות יעקב

6. אישור צוות לבדיקת שדה תעופה משלים לנתב"ג

7. אישור ועדת ביטחון (דניאל קורבולי – יו"ר, יוסי גת (חדש), זיו ורהפטיג, שמעון סויסה)

8. הצעת תקציב מועצה לשנת 2015

9. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015 – יוצג במליאה

10. ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי – יוצג במליאה

11. תב"רים – יוצג במליאה

12. שונות

 

 

 


בניית אתרים