דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. הפרדת פסולת לשני זרמים
2. אישור חברים בועדות מועצה ותאגידים עירוניים
3. ממלאי מקום ב"יזרעאלים"
4. תמיכות מועצה לשנת 2014 - המלצת ועדת תמיכות
5. מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בועדות הבחינה
6. אישור נציג ציבור בועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה
7. מרחבים פתיחת חשבונות בנק (הורים, רשות)
8. ועדות ביקורת ועדים מקומיים (הסוללים, גבת, אלונים, גזית, שמשית)
9. תב"רים
10. שונות

 


בניית אתרים