דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול קודם

2. ממונה גבייה – אישור נוסח נדרש על ידי משרד הפנים

3. ועדת ביקורת תל עדשים 

4. תל עדשים – בקשה לדחיית הקמת אגודת חינוך

5. תב"ר 1936 תכנית אסטרטגית לטיפול בבעיית רכבי השטח בשטחי עמק יזרעאל מקרן לשמירת שטחים פתוחים (רמ"י)

6. בקשת ועד מקומי שדה יעקב להלוואה

7. תב"רים

8. שונות

 

 


בניית אתרים