דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. ערר לתכניות כוללנית מגדל העמק

3. חומר נלווה הכרחי לאישור תב"רים – נושא יואל בן ברוך

4.  היטל סלילה תל עדשים

5.  תמיכות 2017

6. תכנית חומש שלישי, תקציב "ירוק"

7. דו"ח ביקורת – מערך הכשרות, מועצה אזורית עמק יזרעאל - יוצג במליאה

8. תב"רים

9. שונות


בניית אתרים