דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. "חילופי שטחים" עם מזרע

3. הצגת דוחות שנתיים תאגידים עירוניים - דיווח

4. צו מיסים מועצה לשנת 2018

5. צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2018

6. עבודה נוספת מחוץ למועצה לעובדים ב 100% משרה – דיון עקרוני

7. פסטיבל חלב ודבש ואירועי תרבות ביישובי המועצה

8. מורשה חתימה

9. ועדות ביקורת – יוצג במליאה

10. תב"רים

11. שונות

 


בניית אתרים