דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול קודם

2.  הצגת תהליך הגישור תל עדשים

3.  קביעת עקרונות לאישור עבודה נוספת מחוץ למועצה לעובד ב 100% משרה ובקשות עובדים

4.  חברי ועדת ערר לארנונה

5.  אישור גזבר מועצה

6.  שינוי מורשה חתימה של נציג ההורים בי"ס עמקים תבור

7.  שינוי מורשה חתימה חשבון הורים וחשבון רשות, בי"ס רעים שמשית

9.  היטל סלילה תל עדשים (מוזמנים חברי הועד המקומי)

10. דו"חות ביקורת (מעברים בעמק, ביקורת על הועד המקומי)

11. עדכון תקציב מועצה 2017

12. תב"רים

13. שונות


בניית אתרים