דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016

2.  דו"ח ביקורת בנושא רישוי עסקים

3.  דו"ח חצי שנתי 2017 סקור על ידי משרד הפנים

4.  תבחינים לתמיכות לשנת 2018

5.  חוק עזר אגרת פינוי פסולת עודפת

6.  עדכון סל שירותים שמשית

7.  עדכון שכר מנכ"ל ומבקר המועצה

8.   אישור שגיא וייץ כממונה גבייה

9.   תקציב וקריטריונים לתוספת שעות הכלה (לבקשת מיקה בכר) – דיון ראשוני

10.  החלפת שטחים קיבוץ מזרע – מועצה

11.  ועד מקומי תל עדשים – בקשה לדחיית העברת ניהול מערכת החינוך, גני ילדים לאגודה

12.  תב"רים

13.  עמותה חקלאית

14.  הפיכת העמותה למען ותיקי עמק יזרעאל לעמותה עירונית

15.  תיקון תקנון עמותת הספורט כחול לבן

16.  נוהל נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור שאינם מקבלים שכר מהרשות, עובדי מועצה ומשלחות מועצתיות

17.  שונות

 


בניית אתרים