דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. החלטת ועדת הבחינה לבחירת יועץ משפטי במוא"ז עמק יזרעאל - דיווח

2. שדה תעופה בינלאומי רמת דוד

3. תיקון התקנון של יובלי העמק

4. שמות רחובות ומספרי בתים, אלון הגליל

5. ועדת ביקורת תל עדשים

6. החלפת מורשה חתימה בי"ס דמוקרטי (מזכירה חדשה במקום שגיא וויץ)

7. תב"רים לסגירה

8. תב"רים

9. שונות


בניית אתרים