דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. תקנון יובלי העמק (מוזמן: צחי ורמוס)

2. 17:30 ישיבות המליאה (מוזמן: חיים יזרעאלי)

3. חוק עזר חנייה

4. תמיכות 2016

5. מתן הנחות מארנונה (2016) לפי תקנות ההנחות

6. ועדת ביטחון – בקשת חבר להצטרפות

7. עדכון שכר מנהל אגף איכו"ס, מבקר המועצה, דוברת

8. תב"רים

9. שונות

 

 


בניית אתרים