דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  תב"רים

2.  תקציב פיתוח 2016-2017 – עדכון

3.  תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2015-דו"ח לתושב

4.  עדכון 1 - תקציב מועצה 2016

5.  מרכז חקלאי העמק – דיווח

6.  בקשת עובד (100%) לעבודה נוספת

7.  תיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם אסדרתה כעמותה עירונית

8.  חומרים מסוכנים – מיקה בכר

9.  התנהלות המליאה

10. שונות

 

 

 


בניית אתרים