דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. תל עדשים - תהליך הגישור
 2. דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת 2015
 3. סיכום ביקורת משרד הפנים לשנת 2015
 4. שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברק (שכונה חדשה)
 5. ועדת ביקורת עין דור, שריד
 6. מסגרות חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי
 7. עדכון תקציב מועצה לשנת 2016
 8. תכנית חומש שלישי 2017-2021
 9. תקציב מועצה לשנת 2017
 10. דו"ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים - (הנושא יובא לדיון במליאה)
 11. האצלת סמכויות (הנושא יובא לדיון במליאה)
 12. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017 (הנושא יובא לדיון במליאה)
 13. סגירת תב"רים
 14. תב"רים
 15. שונות


בניית אתרים