דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. חוק עזר העמדת רכב וחנייתו

2. עקרונות להסדרת תחומי וועדים מקומיים במועצה

3. ועדת תמיכות עמותת קידום מיומנויות הקרקס

4. עדכון הגדרת תפקיד מבקר המועצה – הוספת "ממונה על תלונות הציבור"

5. מינוי חברים בועדת "יזרעאלים" (החלפה לעמי מירון ז"ל ויאיר שלו ז"ל)

6. שכ"ט יו"ר ועדת הערר

7. הפיכת עמותת הספורט כחול לבן בעמק יזרעאל לעמותה עירונית – הרכב ועד מנהל

8. תחנת טרנספורמציה עבור חברת החשמל (אחוזת ברק)

9. תב"רים

10. בחירת נציגי ציבור לועדת בחינה

11. הרכב ועדת פיטורים – דיווח

12. שונות

 


בניית אתרים