דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

1. הצגת תאגידים עירוניים (יוצג במליאה)

• החברה הכלכלית

• יובלי העמק

• יזרעאל עפולה

• שגיא 2000

• עמותת התיירות

• אופק לתעסוקה

2. בי"ס מרחבים כפר יהושע - עדכון מס' חשבון, כספי הורים

3. פתיחת חשבון בנק בי"ס עמקים תבור (כספי הורים)

4. תמיכות מועצה לשנת 2015 (נדחה לישיבה הבאה)

5. הנהלה – בחירת חבר/ה

6. ועדת מכרזים – בחירת חבר/ה (נדחה לישיבה הבאה)

7. תב"רים

8. שונות

 

  


בניית אתרים