דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הסכם בי"ס דמוקרטי

2. אישור חח"ד 2015

3. ועדת רכש

4. תמיכות מועצה לשנת 2015

5. ערבות מועצה לועד מקומי כפר ברוך ( 400 אלש"ח)

6. ביוב מרחביה וקו מאסף פתרון קצה - נדחה עד לקבלת הסכם

7. דירקטור בחברה הכלכלית

8. דירקטור מינהלת יזרעאל עפולה

9. פתיחת חשבון בנק מקיף ולדורף הרדוף עבור כספי הורים

10. תוספת מורשה חתימה בי"ס מקיף ולדורף הרדוף חשבון רשות

11. תוספת מורשה חתימה בי"ס יסודי ולדורף הרדוף חשבון רשות

12. תוספת מורשה חתימה בי"ס יסודי ולדורף הרדוף חשבון הורים

13. התחייבות מועצה כלפי משרד השיכון על תכנון מפורט לשכונה הדרומית בקיבוץ שריד

14. תכנית פיתוח מועצה 2015-2016

15. תב"רים – יובא לדיון במליאה

16. שמות רחובות ומספרי בתים – ציפורי יובא לדיון במליאה

17. ועדת ביקורת הושעיה - יובא לדיון במליאה

18. בקשת עובד לעבודה נוספת - יובא לדיון במליאה

19. שונות

 

 

 


בניית אתרים