דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.    אישור פרוטוקול קודם (כולל שינוי מורשה חתימה בי"ס שגיא – נציגת הורים)

2.    חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבתות וחגים – מה עמדת המועצה

3.    ועדת גבולות – פעילות הוועדה בהתייחסות לרשויות השכנות

4.    תקנות ההסדרים במשק המדינה - הנחה מארנונה

5.    תמיכות 2018

6.    ועדת ביקורת גבעת אלה

7.    תב"רים

8.    שונות


בניית אתרים