דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.     הצגת דוברת המועצה – יפעת אמיר

2.     דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2017

3.     דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

4.     דו"ח בטיחות מוס"ח

5.     מבצע למחיקת כפל קנסות

6.     הנחת ארנונה למשרתי מילואים

7.     שינוי מורשה חתימה – חשבון הורים, בי"ס העמק המערבי

8.     שכר בכירים – משה נחימוב

9.     מינוי ממונה חופש המידע

10. ועד מקומי בלפוריה – דיון בעניין מודל תפעול (לפי החלטת מליאה 31.12.2017)

11. דירקטוריון יובלי העמק

12. עדכון תקציב ועד מקומי גניגר 2017

13. תב"רים

14. שונות

 


בניית אתרים