דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.   ערבות מועצה לוועד מקומי תל עדשים (עבור ביצוע כבישים), 1,000,000 ₪

2.   בחירות ירוקות

3.   ועדת בחירות

4.   אישור כללי לפתיחת ח-ן עזר ייעודי לפרויקטים בשנים 2018-2019 מול מפעל הפיס

5.   תמיכה בקבוצת כדורסל משותפת (עמק יזרעאל – מגדל העמק)

6.   אישור דן תנחומא – מנכ"ל המועצה כנציג המועצה לאשכול גליל עמקים

7.   דירקטוריון יובלי העמק – ביטול נועה אקר

8.   מינוי ממונה חופש המידע – ביטול יפעת אמיר

9.   תב"רים

10. עדכון תקציב ועד מקומי שריד לשנת 2018

11. עבודה נוספת של עובד לפי בקשת חבר הנהלה

12. שונות

 


בניית אתרים