דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  בחירות – קביעת מודד

2.  תבחינים לתמיכות 2019

3.  עדכון תקציב מועצה לשנת 2018

4.  שינוי מורשה חתימה בי"ס שגיא (החלפת מנהלת בי"ס) חשבון הורים, חשבון רשות

5.  ועדות ביקורת ועד מקומי בית לחם הגלילית, עדי

6.  מכרז הסעות חינוך – צוות לניהול משא ומתן

7.  דיווח מנכ"ל המועצה בענייני עובדים

8.  תב"רים

9.  שונות

 


בניית אתרים