דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. חוק עזר שמירה
2. תקציב 2009
3. ערבויות פיתוח ליישובים
4. צווי מיסים מועצה ויישובים
5. תקציבי יישובים
6. תב"רים
7. הצטרפות לעמותת "ארץ אהבתי"
8. שונות