דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הרמת כוסית וברכת הרב זמיר לכבוד חג פסח, תשס"ט.
2. הצגת תוכנית החומש - ביצוע
3. אישרור מינוי סגנים
4. עדכון תקציב 2009
5. אישרור תקציבי וועדים
6. נוהל תגבור ישובים קטנים "במצוקה"
7. תב"רים
8. "מי עמק יזרעאל" - אישור דירקטור
9. אישור בקשת תמיכות 2009
10. ועדת היגוי "שותפות 2000" בדטרויט
11. שונות