דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

• צווי מיסים ותקציבים של וועדים לשנת 2010

• צו מיסים של המועצה

• *אישור תקציב המועצה לשנת 2010

• תב"רים

• שונות