דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. הרמת כוסית לכבוד פסח תש"ע בהשתתפות הרב זמיר
3. סיכום ביקורת פנימית לשנת 2009
4. ביקורת - תוכנית לשנים 2010-2011
5. סיכום כספי 2009
6. שינוי סיווגן של עבירות הקנס לעבירות מסוג ברירת משפט (מצ"ב חומר רקע)
7. ועדת ביקורת בית לחם, אלוני אבא, הסוללים
8. אישור עבודה נוספת לעובד
9. חופשה פרטית - ראש המועצה (31/3-6/4, 29/4-2/5)
10. דירקטורים בחברה הכלכלית ובפלגי העמק
11. תמיכות מועצה
12. תב"רים
13. אישור יעל לביא אפרת (נציגת היוגב במליאה) כחברה בוועדה שתמליץ למליאת המועצה על החלופות הגלומות במנחת, תוך פיתוחו כשדה תעופה דרג 4.
14. שונות