דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול קודם

2.  הנחות מארנונה - תקנות ההסדרים במשק המדינה

3.  תמיכות מועצה לשנת 2018

4.  ועדת ביקורת גבעת אלה

5.  תב"רים, תב"רים פיתוח

6.  שונות