שמחים שבחרתם להירשם לפעילויות מחלקת הנוער במועצה!

רישום מתבצע דרך מערכת MiniPay לפי ישובים - ראו בטבלה מטה
ביטול הרשמה מתבצע כאן

המערכת מאפשרת הרשמה ישירה של ההורים, באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לחתימתם על טופס אישור ההורים.

טרם ההרשמה נבקש את תשומת ליבכם למספר נקודות:
  1. הרישום הינו ייחודי לכל ישוב, ולכן יש להקפיד לבחור את שם היישוב בקישור המתאים.

  2. הנחת אחים – בפעילויות שעלותן מעל 100 ₪, במעמד התשלום יש לרשום את שני האחים או יותר.

  3. קראו את נוהל הרשמה וביטול.

תשלום לפעילות;