הנחיות וכללי התנהגות בהסעות לבתי הספר:

  • חל איסור על הורים לעלות על האוטובוס
  • אין להושיב תלמידים בשורת המושבים שמאחורי הנהג
  • אחים יכולים לשבת זה לצד זה, באותו ספסל באוטובוס
  • חלה חובה, לפי כל דין, על עטיית מסכה במשך כל זמן הנסיעה, למעט מי שהוחרגו בנהלי עטיית מסיכה של משרד הבריאות
  • יש לחטא ידיים עם העלייה לרכב ההסעה
  • יש לאוורר את רכב ההסעה במשך זמן הנסיעה

רכב ההסעה ינוקה אחת ליום, לפחות.

חלוקת התלמידים לאוטובוסים, קביעת מקומות הישיבה הקבועים והעברת המידע לגבי שעות האיסוף בתחנות יועברו אליכם באמצעות רכז ההסעות היישובי.

נוהל משרד החינוך - לחצו כאן

בברכת נסיעה בטוחה
וחזרה נעימה ללימודים