תושבים יקרים,

במסגרת מאמצי המועצה להתייעל ולהשתפר בכדי לתת לכם את השירות המיטבי, החלטנו לגבש תוכנית עבודה שנתית שתקיף את פעילות אגפי ומחלקות המועצה. הכנת התוכנית דרשה ממנהלי האגפים והמחלקות חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו.

אנו מצרפים בזה את תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2020 הכוללת סקירת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה ,בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה.
מעיון בחומר, ניתן ללמוד על המחשבה הרבה, העבודה היסודית והאיכות המקצועית של כל השותפים בהכנת התוכנית.

חוברת זו, תשמש כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן, לאורו תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח.
הלקחים והתובנות, שנפיק בתום שנת העבודה הבאה, ישמשו אותנו בהכנת תוכנית העבודה לשנת2021.

אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה על העבודה שהשקיעו בכדי לתת לכם, התושבים, את השירותים הטובים ביותר.

בברכה,

אייל בצר
ראש המועצה

חוברת תוכניות העבודה 2020