תוצאות סופיות לבחירות לנציגות במליאת המועצה וועדים מקומיים

אחוזת ברק

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (2 נציגים):

יא -  361 - נציג אחד למליאה

פה - 643 - נציג אחד למליאה

 

בית שערים

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

כץ - 172 - נציג אחד למליאה

מצ - 150

 

בלפוריה

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

במ - 103

יב - 233 - נציג אחד למליאה

 

בחירות לועד מקומי (5 חברים):

בל - 108 - 2 נציגים לועד המקומי

יח - 234 - 3 נציגים לועד המקומי

 

גניגר

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

גא - 173 - נציג אחד למליאה

קא - 141

 

הושעיה

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (2 נציגים):

א - 520 - נציג אחד למליאה

כץ - 222 - נציג אחד למליאה

של - 194

 

היוגב

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

הפ - 181

חי - 207 נציג אחד למליאה

 

כפר גדעון

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

ע - 67

רמ - 76 - נציג אחד למליאה

 

בחירות לועד מקומי (5 חברים):

גד - 37 - נבחר נציג אחד

חי - 35 - נבחר נציג אחד

תנ -70 - נבחרו 3 נציגים

 

מרחביה מושב

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

אב - 235 - נציג אחד למליאה

מב - 156

 

בחירות לועד מקומי (5 חברים):

חי - 109 - נציג אחד לועד המקומי

מק - 290 - 4 נציגים לועד המקומי

 

מרחביה קיבוץ

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

חי - 383 - נציג אחד למליאה

קמ - 168

 

בחירות לועד מקומי (7 חברים):

יב - 359 - 4 נציגים לועד המקומי

מל - 244 - 3 נציגים לועד המקומי

 

נהלל

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

נב - 316 - נציג 1 למליאה

נה - 163

 

סועיד חמירה

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

גע -  59 - נציג אחד למליאה

עס - 42

 

בחירות לועד מקומי (5 חברים):

אס - 44 - 2 נציגים לועד המקומי

י - 56 - 3 נציגים לועד המקומי

 

עדי

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (2 נציגים):

ידע - 486 - נציג אחד למליאה

עב - 343 - נציג אחד למליאה

 

עין דור

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

כן - 184

עד - 319 - נציג אחד למליאה

 

בחירות לועד מקומי (7 חברים):

יחד - 130 - 2 נציגים לועד המקומי

קה - 354 - 5 נציגים לועד המקומי

 

ציפורי

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

אב- 244 - נציג אחד למליאה

טוב - 161

 

שדה יעקב

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

לב -  126

שנ - 297 - נציג אחד למליאה

 

שמשית

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (2 נציגים):

רת - 787 - נציג אחד למליאה

שב - 502 - נציג אחד למליאה

 

שריד

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

נא - 213

ש - 231 - נציג אחד למליאה

 

תל עדשים

בחירות לנציגות היישוב במליאת המועצה (נציג אחד):

גש - 251

ש - 296 - נציג אחד למליאה

 

בחירות לועד מקומי (7 חברים):

תע -  387 - 5 נציגים לועד המקומי

מש - 199 - 2 נציגים לועד המקומי