לוגו המועצה האזורית עמק יזרעאל

לוגו התוכנית 'אפשריבריא' עמק יזרעאל - התוכנית הלאומיםת לחיים פעילים ובריאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית 'אפשריבריא' עמק יזרעאל לקידום בריאות, בשיתוף מחלקת ילדים ונוער במועצה, מזמינות את יישובי המועצה להצטרף לפרויקט צביעת שבילי פעילות/שטחי משחק. 
מטרות הפרויקט:

* עידוד ילדים ונוער לעסוק בפעילות גופנית בשעות הפנאי
* שינוי המרחב הציבורי ביישוב, לעידוד פעילות גופנית
* גיוס ילדים ונוער למעורבות בפיתוח סביבת המגורים

בפרויקט?
עיצוב ותכנון שבילי פעילות/שטחי משחק שיעודדו ילדים ונוער לבצע פעילות גופנית בדרך לגן, לבית הספר, לתחנת ההסעה או בשעות הפנאי, במקומות רלוונטיים ביישוב, דוגמת מגרשי משחקים, אזורי פעילות החינוך החברתי היישובי או מגרשי ספורט.  

מי מבצע?
קבוצת נוער מתנדבת - ניתן לבחור בקבוצות מגילי היסודי ועד י"ב. ההנחיה המקצועית לקבוצה (בחינת עיצוב והוצאה לפעול) יכולה להיות באמצעות כוחות מקומיים ו/או מקור חיצוני. כמובן שהעשייה צריכה להיות מלווה על-ידי איש/אשת צוות חינוך ו/או הורים.

עיצוב ותכנון שבילי הפעילות/שטחי משחק
כל שביל או מתחם פעילות צריך לכלול מספר אלמנטים:

 • משחקים שמעודדים תנועה (קפיצה למרחק, קלאס, ים-יבשה, מסלול ריצה ועוד)
 • שימוש במגוון צבעים
 • אזכור שכבת הגיל שהוציאה לפעול את התכנון והצביעה

רעיונות נוספים שניתן לשלב:

 • לכלול פרטי מידע בנושאי בריאות
 • משחקים שמעודדים למידה (א-ב, ABC, פעולות חשבון וכד')
 • משחקי חשיבה

באחריות היישוב

 1. גיוס שכבת גיל לביצוע הפרויקט ובוגרים מלווים לשלב התכנון והביצוע.
 2. קבלת אישור לצביעת מדרכה או אזור פעילות, מהגורמים הרלוונטיים ביישוב.
 3. הצגת תכנית לשביל /שטחי משחק, כחלק מהתנאים למימוש הקול הקורא.  
 4. ביצוע התכנון, שליחת תמונות מיום הצביעה ותמונות של התוצר הסופי (שימו נא לב - יש לקבל את אישור ההורים לצילום והעברת התמונות למועצה).
 5. תשלום לספק והמצאת קבלה/חשבונית ששולמה למועצה.
 6. בתום ביצוע הפרויקט, יש להפיץ במדיה היישובית את הפרסום על כך, כפי שיישלח מהמועצה. 

באחריות המועצה

 1. השתתפות המועצה עד סכום של 1,500 ₪ בגין הוצאות, בהמצאת קבלות/חשבוניות ששולמו.
 2. פרסום התוצרים היישובים.

תנאים למימוש

 1. הגשת הקול הקורא תתבצע עד תאריך 12.03.2023 באופן מקוון – לחצו כאן
 2. הגשת התכנית - יתוקצבו רק תכניות שיאושרו!
  יש להגיש תכנית וסקיצה על דף לוגו של היישוב, חתום בידי מורשה חתימה, בדוא"ל sharonl@emekyizrael.org.il
 3. תנאי לקבלת תשלום (השתתפות המועצה) - בסיום הפעילות, יש להגיש קבלה/חשבונית ששולמה בגין רכישת ציוד וחומרים ו/או בעבור עבודת ספק חיצוני (ככל שבחרתם לקחת) ואת תיעוד הפעילות. 
  להגשת קבלות/חשבוניות ששולמו  – לחצו כאן
 4. מועד אחרון לביצוע הפרויקט - עד 28.9.2023


בברכה,
שרון ליבנה -  מנהלת תכנית 'אפשריבריא' עמק יזרעאל
אסנת דוד - מנהלת מחלקת ילדים ונוער במועצה