מראשית אפריל 2016 יופסק פינוי האשפה מעסקים על ידי המועצה, למעט אשפה ביתית של העובדים. הודעה לעסקים נשלחה בתאריך 20.01.16

להלן מידע על טיפול נכון בפסולת עסקית והתקשרות עם גופי פינוי ומחזור:

פינוי פסולת להטמנה הוא גורם יקר המכביד על הוצאות העסק, והוא צפוי להתייקר עוד יותר בשנים הקרובות. אבל, תכנון וטיפול נכונים יכולים לצמצם בצורה דרסטית עלויות אלו, ואף ליצור רווח נוסף לעסק.

טיפול נכון בפסולת מתחיל עוד בשלב התכנון והרכישה: תכנון נכון של תהליך היצור יכול להפחית בצורה משמעותית את הפחת ואת כמויות הפסולת הנותרת בסופו, וכך גם לחסוך כסף רב לעסק שלך.

פינוי אשפה

 

 אנו ממליצים לעבוד לפי השלבים הבאים:

 1. מיפוי סוגי הפסולת שנוצרים בעסק: נייר, קרטון, ניילון, אריזות, פסולת אורגנית וכו', וכן מתי ואיפה הם נוצרים.

 2. בדיקה האם ניתן לצמצם את כמויות ו/או סוגי הפסולת: רכש מוצרים הארוזים בפחות אריזות ובאריזות הניתנות לכיווץ ולמיחזור, הפחתת פחת ביצור וכו'.

 3. מציאת פתרון קצה לכל סוגי הפסולת שיכולים להגיע למיחזור או לשימוש חוזר, ותכנון מערך הפסולת בעסק בהתאם, כולל כלי אצירה מתאימים, דחסנים לצמצום נפח הפסולת וכדומה.

 4. התקשרות עם קבלן/י איסוף פסולת למיחזור, או יצירת פתרונות חלופיים לדוגמא:

  1. אריזות המופרדות במקור משאר האשפה ניתן וצריך לפנות באמצעות קבלנים המורשים ע"י תאגיד ת.מ.י.ר. על חלק מעלויות הפינוי ניתן לקבל החזר.

  2. פסולת אורגנית המופרדת בצורה טובה יכולה להפוך לקומפוסט או לביוגז.

  3. פסולת אלקטרונית נאספת ע"י תאגידי האיסוף המורשים, וכו'.

 5. התקשרות עם קבלן לאיסוף פסולת המיועדת להטמנה ("פחים ירוקים"). 

טיפול בזרמי הפסולת השונים:

אריזות - תאגיד תמיר:

סעיף 26 לחוק האריזות מחייב את בית העסק לאסוף ולפנות את פסולת האריזות שהצטברה בו בנפרד משאר הפסולת. פסולת זו כוללת למשל קרטונים, חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטון, ארגזי פלסטיק או עץ, משטחי פלסטיק או עץ, שרינקים מפלסטיק, שקי ניילון, מיכלי 1000 ליטר וכדומה.

לפינוי פסולת זו יש להתקשר עם קבלן איסוף מורשה. תאגיד תמיר מציע להתקשר עם אחד הקבלנים המורשים על-ידו.

נייר

נייר הוא חומר גלם בעל ערך רב, הניתן למיחזור באופן מלא. בנוסף, הוא תופס נפח רב יחסית ולכן יש לעסק אינטרס להפרידו משאר הפסולת. ישנם קבלנים המשלמים עבור פסולת נייר, מומלץ לבדוק אפשרות זו.

פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית (מחשבים, טלפונים ניידים, מוצרי אלקטרוניקה ועוד) מכילה חומרים רעילים רבים ואסור להשליכה עם הפסולת הרגילה. ניתן לפנות אל "אקולוגיה לקהילה מוגנת", או לחילופין להתקשר עם תאגיד מ.א.י או אקומיונטי.

חשוב לציין כי עסקים שבתחומם נמכרים בטריות, נורות או מכשירי חשמל מחוייבים להציב בתחומם מתקני איסוף למוצרים אלה, באמצעות התקשרות עם גורם מורשה.

פסולת אורגנית

לפסולת אורגנית משקל רב יחסית ולכן הטמנתה יקרה, ובנוסף לאחר הטמנתה היא גורמת לפליטת גזי חממה אולם, פסולת זו ניתן להפוך בקלות יחסית לקומפוסט או לביו-גז, ומומלץ לשקול זאת במידה והעסק מיצר כמות משמעותית של פסולת אורגנית.

פסולת להטמנה

ניתן להתקשר עם חברות לפינוי האשפה המוכרות (המלצות יינתנו על ידי אגף איכות הסביבה במועצה) בכל התקשרות יש לוודא כי לקבלן רישיון מתאים, וכי הפסולת מועברת לאתר פינוי מוסדר.

לשם קבלת סדר גודל, עלות הטיפול בפסולת להטמנה ע"י המועצה היא כ-800 ש"ח לטון אשפה (עגלת 1100 ליטר שוקלת בממוצע 140-200 ק"ג, כתלות בסוג הפסולת המושלכת אליה).

 

אגף איכות הסביבה ישמח לסייע בהכוונת העסקים למציאת פתרונות מתאימים,  בטלפון 04-6520098 או במייל mirim@eyz.org.il