הטיפול במוסדות החינוך מקיף מחלקות רבות במועצה: הנדסה, תחבורה, בטחון, מחשוב, וכח אדם. בכל המחלקות הנ"ל נציגים שמטרתם לתת גיבוי מלא למוסדות החינוך בתחום אחריותם:

פורום חינוך

פורום חינוך.pdf

הסעות תלמידים

היקף הסעות התלמידים בעמק יזרעאל

בתי הספר במועצה הינם בתי ספר אזוריים, ורוב התלמידים מגיעים אליהם בסיוע מערך הסעות הבנוי מאוטובוסים צהובים בבעלות ובניהול המועצה, וחברות הסעה קבלניות. 

מדיי יום מוסעים כ- 9,200 תלמידים לבתי הספר. אנו שואפים למצוינות גם בתחום ההסעות, כאשר בראש מעיינינו ביטחונם ושלומם של התלמידים.

מחלקת תחבורה ואגף החינוך נמצאים בקשר שוטף עם בתי הספר והנהגים וכולם פועלים בכפוף לנהלים שגובשו.

בטיחות במוסדות חינוך

אחראי - משה נחימוב - אגף הנדסה ותשתיות

  • ביצוע בדיקות בטיחות במוסדות חינוך ובמתקני משחקים וספורט, כולל בדיוקת בטיחות ארועי חוץ של ערכת החינוך, קייטנות וכד'.
  • מעקב ובדיקה אחר יישום הדו"חות.
  • ביצוע השתלמויות והדרכות לגורמים המתאימים בנושא בטיחות.