פרוט הסדרי הבחירות לראשות המועצה, למועצה ולועד המקומי בכל ישוב

להלן מודעות מפורטות לכל יישוב:

בכל היישובים הקלפיות יהיו פתוחות מהשעה 07:00 עד 22:00

למעט: בית זייד, דברת, מחנה יהודית, כפר גדעון, סוואעד חמירה שייסגרו בשעה 20:00