ניתן לפנות גרוטאות רכב למגרש גרוטאות רכב "גרר מאור" אזור תעשיה דרומי מגדל העמק.

פינוי גרוטאת הרכב תעשה בתיאום מראש עם בעלי המגרש בטלפון 050-5511215.

גרירת הרכב, אחסנתו ותשלום הוצאות הגרירה ע"ח בעלי הרכב ובאחריותו.