חינוך חברתי במערכות החינוך, ליווי פדגוגי-מערכתי וכתובת לכל ישובי המועצה בתחום החינוך הבלתי פורמלי לגילאי א'-ו'.

מערכות החינוך החברתי פועלות באחריות הישובים ובליווי מקצועי של המועצה.

מטרת המחלקה: קידום החינוך החברתי ופעילות הפנאי בישובים, ליווי פדגוגי מערכתי לכל ישוב ע"פ אופיו וצרכיו.

באחריות המחלקה:

  • סיוע בהקמת מערכות חברתיות בישוב.
  • ליווי, טיפוח והעשרה של הצוותים החינוכיים.
  • התאמת פרויקטים ייחודים לישובים.
  • אחריות על קייטנות המועצה וליווי הקייטנות היישוביות מול משרד החינוך.
  • קשר עם בתי הספר בפרויקטים של בטיחות בדרכים ואירוח כתות ד' במועצה.

קהל היעד: ילדים בגילאי 6-12, ומערכות חינוך בישובים 6-18