• חינוך סביבתי - פעילות סביבתית במוסדות החינוך.
  • סביבה וקהילה - פעילות סביבתית ביישובים
  • אכיפת חוקי עזר בשטחים הפתוחים - ע"י צוות של סיירי שדות