שימו לב - לצורך השלמת הטופס ושליחתו יש לצרף מספר מסמכים (מומלץ להכינם מראש):

1. אישור ביטול רישום מהרשות השולחת

2. אישור מנהל/ת הגיל הרך ביישוב הגן המבוקש

3. הורים פרודים/ הורה יחיד נדרשים לצרף כתב הצהרה והתחייבות

להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/ הורה יחיד לצרכי רישום/ העברה/ וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר - לחצו כאן

4. לאחר קבלת הבקשה יתכן ותדרשו להעביר לאגף חינוך טפסים נוספים

פרטי התלמיד/ה

 

 

 

פרטי ההורים

 

 

האם מדובר על הורה יחידני * שדה חובה

 

 

 

 

 

 

הבקשה

 

 

 

 

מסמכי חובה לבקשה

 

 

 

 

אישור וחתימת הורים

Browser not supported

Browser not supported