יום שלישי, כא' טבת תשע"ד (24 דצמבר 2013) יתקיימו בחירות ביישובי המועצה;

  • נציג מטעם כל יישוב למליאת המועצה
  • ועד המקומי ביישוב
  • ראשות המועצה

ביישובים בהם הוגשה רשימה אחת, בערב הבחירות (לאחר סגירת הקלפיות) ועדת הבחירות של המועצה תכריז על הרשימה וזו הרשימה שתועבר לקבלת אישור שר הפנים.

כל המידע באתר המועצה