החינוך הוא לב העשייה של המועצה ומהווה מרכיב חשוב באיכות החיים של התושבים

החינוך הוא מנוע הצמיחה שבאמצעותו אנו שואפים לפתח פה קהילה שתתרום ותשפיע על עיצוב דמותה של החברה הישראלית.

חזון אגף החינוך

אגף החינוך הינו אגף מקצועי, מיומן, קשוב, מתכלל ומוביל את מערכת החינוך בעמק יזרעאל.

האגף עובד בשיתופי פעולה מתמידים בתוך המועצה ומחוצה לה.

ברוח זו אנו שואפים לקיים מערכת חינוך שתהווה כר מצמיח לילדים, בני נוער וצוותי חינוך.

מערכת שתהווה מקום בטוח מכיל ומפתח, המושתת על דיאלוג אמיתי וערכי.

אגף החינוך ישאף לתת מענה הולם ושוויוני לכלל תושבי המועצה בדגש על אופיים ומגוונם הייחודי, תוך יצירת תנאים מתאימים לכל ילד בכדי למצות את הפוטנציאל הטמון בו וראיית המערכת החינוכית, משפחתית וקהילתית.

עובדי אגף החינוך מחוייבים למתן שירות מיטבי ברוח החזון.