תוכן מכתב מיום ט' כסלו תשפ"ד, 22 נובמבר 2023 מאת המועצה האזורית שער הנגב

לכבוד: הנהלת גבים

שלום לכם,
הנדון: בעקבות פרסום צו אלוף - הבהרה

ברצוננו להבהיר את תמונת המצב בעקבות צו האלוף שפורסם ביום 20.11.22, שמצמצם את רשימת היישובים המוגדרים כחלק מ"שטח צבאי סגור". בעקבות הצו יצאו מהרשימה מספר ישובים ובכלם גבים, אור הנר וניר עם.

אנו מבקשים להבהיר כי הצו לא השפיע בעבר ואינו משפיע כעת בשום צורה על כניסה ויציאה של תושבים שמתגוררים בגבים.

ההחלטה התקפה לגבי ההתנהלות בגבים היא על בסיס החלטת הממשלה, לפיה ניתן להיכנס ליישוב לביצוע כל פעולה, אך לא להתגורר בו.

זהו המצב נכון להיום. אנו נעדכן בהתאם להתפתחויות.

בברכה,

ליאור ניסקי, מנכ"ל המועצה
עודד פלוט, ראש מטה היישובים

העתק: יוסי קרן, מ"מ ראש המועצה

 

* ככל שיש צורך במכתב החתום, ניתן לפנות בדוא"ל [email protected]