הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת על-ידי המועצה, מתוך חברי המליאה.

תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

יו"ר - אייל בצר (נהלל)

אחראי תיאום - צחי אייזנר, מנכ"ל

חברים:

 1. אייל בצר (נהלל)

 2. דליה אייל (אלון הגליל)

 3. אבי סמוביץ (יפעת)

 4. ישראל ויזל (הסוללים)

 5. איריס גרומן (בית לחם הגלילית)

 6. שי יזרעאלי (כפר יהושע)

 7. אלי בן סימון (ציפורי)

 8. גבי קנץ (גבעת אלה)

 9. יריב בן עזר (בלפוריה)

 10. גל בריל (רמת דוד)

 11. יוחאי פורת (היוגב)

 12. נועם הולנדר (שדה יעקב)

 13. זיו ורהפטיג (אחוזת ברק)

 14. שמוליק דודאי (שמשית)

מוזמנים קבועים:

צחי אייזנר (מנכ"ל)

עו"ד אבי גולדהמר / עו"ד עודד דונג (יועמ"ש)