ועדות סטטוטוריות מוגדרות בצוו המועצות האזוריות כועדות חובה, ועל כן חובה להקימן ולכנסן מעת לעת.
המועצה רשאית להקים ועדות בנושאים נוספים ושונים על פי הצורך.

הנהלת המועצה

חברי הנהלת המועצה:

 • אייל בצר - נהלל
 • דליה אייל - אלון הגליל
 • אבי סמוביץ' - יפעת
 • נועם הולנדר - שדה יעקב 
 • שי יזרעאלי - כפר יהושע
 • אלי בן סימון - ציפורי
 • זיו ורהפטיג - אחוזת ברק
 • יריב בן עזר - בלפוריה
 • יוחאי פורת - היוגב
 • רז קרני - שמשית
 • גל בריל - רמת דוד
 • שיר פרסאי ברניב - שריד
 • אורי קירי - תמרת
 • ישראל ויזל - הסוללים

ועדת כספים

חברי ועדת תקציב:

 • יעקב איציק - אחוזת ברק
 • אורי קירי - תמרת
 • ערן בר רבי - גניגר
 • יובל גולדשטיין - כפר ברוך
 • אייל ליבוביץ - הושעיה

יזרעאלים

חברי ועדת יזרעאלים:

 • אייל בצר - נהלל
 • אברהם כץ - בית שערים
 • ירון בן חורין - גבעת אלה
 • אפי קידרון - אלוני אבא
 • מירה גלס - עדי
 • איריס גרומן - בית לחם הגלילית
 • שי יזרעאלי - כפר יהושע
 • שמר ויניק - תל עדשים
 • יורם רז - מרחביה קיבוץ
 • דורית סלע - תמרת

ועדת מכרזים

חברי ועדת מכרזים:

 • אבי סמוביץ - יפעת
 • שמר ויניק - תל עדשים
 • רפאל פלט - דברת
 • רמי יחיא - כפר גדעון
 • יריב בן עזר - בלפוריה

ועדת מכרזים - נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה.
ראש המועצה אינו רשאי להיות חבר הוועדה.

ועדה לענייני ביקורת

חברי ועדת ביקורת:

 • ארז יפלח - מושב מרחביה
 • תמי נתיב - עדי
 • יואל טסלר

ועדת ביקורת נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה.

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת ביקורת.
בuועדה יכהנו 3-5 חברים.

ועדת ביטחון

חברי ועדת ביטחון:

 • אלכס ליטמן - נציג ציבור
 • משה אלקנה - מנהל מחלקת ביטחון
 • נציג השר לבטחון פנים
 • נציג שר הביטחון
 • נציג שר החינוך והתרבות

ועדת הביטחון נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה. יהיו חברים בה נציגי השרים הבאים (אם מצאו לנכון לשלוח נציג):
שר הביטחון, שר החינוך והתרבות והשר לביטחון פנים. הוועדה רשאית למנות חברים נוספים על פי החלטתה.

ועדה חקלאית

חברי הועדה החקלאית:

 • אייל בצר - נהלל
 • ארז בלסקי - נהלל
 • יוחאי פורת - היוגב
 • אבי סמוביץ - יפעת
 • איל פייגין - נציג ציבור
 • ענבל סיבוני - נציגת ציבור
 • ישראל בלוך - נציג ציבור
 • מנו סיוקין - נציג ציבור
 • רועי ברקן - נציג ציבור

הוועדה החקלאית נבחרת על ידי מליאת המועצה. לפחות מחצית מחברים יהיו חברי מליאה, והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה (שאינם פסולים לכהונה, כמובן).

ועדת איכות הסביבה

חברי ועדת איכות הסביבה:

 • גל בריל - רמת דוד
 • ארז יפלח - מרחביה מושב
 • מירה גלס - עדי
 • שמר ויניק - תל עדשים
 • רחל בן חורין - גבעת אלה
 • אסי אליה - מנהל היחידה הסביבתית
 • תמר קריגר - נציגת ציבור
 • גיל דייגי - נציג ציבור

ועדת איכות הסביבה תכלול: 4 חברי מועצה, עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה, 2 נציגי ציבור תושבי מועצה (אחד מהם ייבחר על-ידי המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, והשני ייבחר על-ידי ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי תבחר המועצה את נציגי הציבור עם ארגון ארצי.
לדיוני הוועדה יוזמן, דרך קבע, נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. ארגון ארצי - אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, ארגון חיים וסביבה.

ועדת שימור אתרים

חברי ועדת שימור אתרים:

 • שי יזרעאלי - חבר מליאה
 • אורית כהן - מייעצת

הועדה לשימור אתרים תכלול את ראש המועצה או סגנו (יו"ר), 3 חברי מועצה שייבחר על ידי המליאה, עובד המועצה הבקיא בענייני תכנון ובנייה שיימנה על ידי ראש המועצה, ומי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות שייבחר על ידי המועצה ותהיה לו דעה מייעצת בלבד.

ועדת הנחות לארנונה

חברי ועדת הנחות לארנונה:

 • יובל גולדשטיין - חבר מליאה, יו"ר
 • עומר סעאידה - חבר מליאה
 • שגיא וייץ - גזבר
 • יועץ משפטי
 • לי יהב - מנהלת מחלקת רווחה

ועדת הנחות ארנונה תכלול 2 חברי מליאה (אחד מהם יו"ר על פי החלטת המליאה), גזבר המועצה (או נציגו מבין עובדי המועצה), מנהלת אגף רווחה (או נציגה מבין עובדי המועצה), היועץ המשפטי למועצה. 

ועדת תמיכות

חברי ועדת תמיכות:

 • צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה
 • שגיא וייץ - גזבר המועצה
 • יועץ משפטי

ועדת תמיכות מורכבת בהתאם לנוהל משרד הפנים ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה.

ועדת חינוך

ועדת חינוך

 • אייל בצר, ראש המועצה
 • ארז בלסקי - נבחר ציבור
 • זיו ורהפטיג - נבחר ציבור
 • נועם הולנדר - נבחר ציבור
 • רז קרני - נבחר ציבור
 • יורם רז - נבחר ציבור
 • שני קרן, מנהלת בית ספר רעים
 • נגה בן יעקב, מנהלת בית ספר עמקים תבור
 • רחל שמיר, מנהלת בית ספר נתיב
 • עירית רביב גולן, מנהלת בית ספר קישון
 • יעל ארמה אורן, מפקחת כוללת מחוז צפון, משרד החינוך
 • רונן דורי, מפקח כולל, המינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך
 • דודו גורן, מנהל אגף החינוך
 • חיה רביב, מנהלת השירות הפסיכולוגי
 • מורן ורטהיים, מנהלת מחלקת הגיל הרך וגני הילדים
 • תמר בן אלחנן, נציגת ציבור
 • דפנה מאור, נציגת ציבור
 • יוסי אקרמן, נציג ציבור

ועדת רכש ובלאי

חברי ועדת רכש ובלאי:

 • צחי אייזנר, מנכ"ל
 • שגיא וייץ - גזבר
 • מירי שריג - חשבת
 • אלון טל - מנהל אגף תפעול 
 • ליאור קוטן - מ"מ מנהל מחלקת מחשוב

חברי ועדת רכש ובלאי נבחרים על ידי מליאת המועצה. על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/09 ו- 4/09 הרכב הועדה יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור. מומלץ לכלול בין החברים את גזבר המועצה והיועץ המשפטי