לוגו החברה הכלכלית

 

 

 

מנהל: שחר אורן 

טלפון מזכירות: 04-6520013

פקס: 04-6520014

שעות פעילות: 8:00-16:00

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית. ח"פ 512009267

החברה הכלכלית עוסקת בפיתוח מקורות הכנסה וניהול אזורי תעשייה.

חברי דירקטוריון:

אייל בצר - ראש מועצה; רינת זונשיין - מנכ"ל המועצה;  שגיא וייץ - גזבר המועצה; ישראל ויזל - חבר מליאה; דובי וינגרטן - מהנדס המועצה; מיכל נדלר - נציגת ציבור; ירון בנאורי - נציג ציבור; אלי סדלניק - נציג ציבור; שיר פרסאי ברניב - חברת מליאה.