במהלך שנת 2011 טפלה הביקורת במספר תלונות :
 
 • ישוב: התלונה בגין ליקויי בטיחות בכבישים פנימיים. התלונה נמצאה מוצדקת בחלקה. הועברה לטיפול אגף הנדסה.
   
 • ארנונה: תלונה בגין חיובים שגויים וזיכויים שלא בוצעו. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 • ארנונה: תלונה בגין חיוב הפרשי הצמדה שגויים ואי ציון יתרת זכות בתלוש הארנונה הנשלח למתלונן. התלונה בגין אי ציון יתרת הזכות נמצאה מוצדקת. הליקוי תוקן.
   
 • עבודות דפוס: תלונה בגין מתן עבודות דפוס לספק שאינו זכיין המועצה. התלונה נמצאה לא מוצדקת. הביקורת יזמה פגישה משותפת בין המתלונן לגורם האחראי במועצה וכל ההדורים יושרו.
   
 • בחירת ספק: תלונה בגין ליקוי בבחירת אולפן הקלטות במחלקת התרבות. התלונה נמצאה מוצדקת. הביקורת המליצה לקבוע קריטריונים ונוהל לבחירת ספקים במחלקת התרבות במועצה.
   
 • ישוב: תלונה בגין העסקת בן משפחה על ידי הוועד המקומי. התלונה נמצאה בחלקה מוצדקת. העובדת הפסיקה את עבודתה.
   
 • בית ספר לנהיגה: תלונה בגין אי שוויון בין מורי הנהיגה לרכב פרטי. התלונה נמצאה מוצדקת. הליקוי תוקן.
   
 • ישוב: תלונה בגין סחבת לא מוצדקת בטיפול בבקשה לקבלת היתר בניה מצד ועד המושב. בבדיקת הביקורת נמצא, כי קיימת מחלקות בין המתלונן לבין ועד האגודה החקלאית המנהל את ההרחבה במושב, הכפוף לביקורת של רשם האגודות כתאגיד מסחרי פרטי