שם  תפקיד מגדר
אייזנר צחי מנכ"ל המועצה זכר
אברהם זאב מנהל מחלקת אחזקה זכר
אבידב רחלי מנהלת מחלקת תרבות נקבה
אבנת צח מנהל מחלקת גינון זכר
אליה אסי מנהל אגף איכות הסביבה זכר
אלמוגי אביטל מנהלת מח' שכר נקבה
אשרם אורנה מנהלת מח' בתי ספר יסודיים נקבה
בר עומר מנהל מחלקת מיחזור ופסולת זכר
ברנר פועה מנהלת מחלקת חינוך מיוחד נקבה
בכר רותם מנהלת הספרייה האזורית נקבה
גור שרית סגנית מהנדס המועצה נקבה
גורן דודו מנהל אגף החינוך זכר
גיגי נועם מנהל מח' פיקוח ואכיפה זכר
דוד אסנת מנהלת מחלקת ילדים ונוער נקבה
דומינסקי ענת מנהלת משאבי אנוש נקבה
וייץ שגיא גזבר המועצה זכר
זמירין מיכל מנהלת היחידה לקידות נוער נקבה
וונדר גלית וטרינרית רשותית נקבה
וונה אפיק מהנדס המועצה זכר
ורטהיים מורן מנהלת מחלקת הגיל הרך והגנים נקבה
טל אלון מנהל אגף תפעול זכר
אודם יאיר מ"מ מנהלת אגף קהילה ורווחה זכר
יהודה אלי מבקר המועצה זכר
כהני לילך מנהלת מח' היישובים נקבה
כנעני כליל מנהל מח' תכנון אסטרטגי זכר
כרמי דור מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים זכר
לביא מורג ירדן מנהלת מחלקת בינוי נקבה
לוין שירה דוברת וממונה על חופש המידע נקבה
לשצ'ינסקי מיכאל מנהל מחלקת תשתיות זכר
מועלם שירה מנהלת השירות הפסיכולוגי נקבה
מזרחי קרן מנהלת מחלקת רכש  נקבה
מצר ארנון סגן מנהל אגף איכות הסביבה זכר
נחימוב משה מנהל מחלקת מבני ציבור - בינוי, בטיחות ונגישות זכר
שנער ניר מנהל אגף חירום וביטחון זכר
שמעוני ריקי מנהלת קתדרת ותיקי העמק נקבה
שטיינברג מירי מנהלת היסעי חינוך מיוחד נקבה